Vastgoedcert

Stichting VastgoedCertDe Stichting VastgoedCert is opgericht op 1 februari 2004 en is voortgekomen uit verschillende registers, te weten: CRMT te Nieuwegein, SRT te Rotterdam, NRVT te Heerlen en WOZ te Zaandam. Het doel van de Stichting VastgoedCert is het (doen) certificeren en registreren van makelaars en taxateurs o.z. op grond van hun vaktechnische bekwaamheid. Ethische en gedragsnormen behoren nadrukkelijk niet tot de competentie van de stichting, maar van de verschillende brancheorganisaties. Het kantoor van de Stichting VastgoedCert is gevestigd in Rotterdam.
De certificeringsregeling is ontstaan na het vervallen in 2001 van de wettelijke regeling rondom de beëdiging van makelaars en taxateurs o.z.
Alle geregistreerden moeten voldoen aan hoge opleidingseisen. Is dit niet het geval, dan kan men niet toetreden tot één van de kamers van de Stichting VastgoedCert.
Is men eenmaal gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert, dan zal men door bijscholing zijn of haar kennis op peil moeten houden. Iedere kamer kent zijn eigen hercertificatie-eisen. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden periodiek onafhankelijk getoetst, waarmee zij aantoonbaar blijvend over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring