Privacyverklaring Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V.

Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet. 
Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt. 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

U wilt uw bedrijfspand verkopen of verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
•    U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 4.
•    U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 5.

U wilt een bedrijfspand laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:
•    U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 3.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
•    U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 6.
•    U wilt een bedrijfspand huren. Zie 7.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet een NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
•    U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 2.
•    U wilt een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 1.
•    U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 8.
•    U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 9.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is makelaardij Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V.
KvK nummer: 28115888
Postbus 327, 2300 AH  Leiden
info@barnhoornbedrijfsmakelaardij.nl
071 30 50 200

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
•    Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden. 
•    Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
•    Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet. 

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM                                  brainbay B.V.
KvK 30102683                  KvK 71551034
Postbus 2222                    Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein        3431 HZ Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl  support@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus
De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. 
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. 

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:
•    Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
•    De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

1.    U wilt een bedrijfspand bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van het bedrijfspand en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens
 
Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn bij
NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres a 3 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over het bedrijfspand a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt a 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van het object, of dienst vertegenwoordiger

2.    U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens
 
Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn bij
NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres
geen
 
Tot intrekking van
toestemming
Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen. Op basis
van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.
geen
 
Tot intrekking van
toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
 
geen
 
Tot intrekking van
toestemming

3.    U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens
 
Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a
 
20 jaar
 
Gegevens van uw bedrijfspand om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden.
b

 
5 jaar

 
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur
verstrekt.
geen
 
20 jaar
 
 
  Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties
b FIU (Financial intelligence Unit - Nederland)

4.    U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens

 
Verstrekking
mogelijk aan

 
Bewaartermijn
bij NVM-
makelaar
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens
zoals uw telefoonnummer en e-mailadrs.
b
 
20 jaar
 
De reden van verkoop. a 20 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het
pand te koop staat of heeft gestaan.
a
 
20 jaar
 
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, foto's en video's van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere
vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar.
Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden
daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a, d 
20 jaar 
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a
 
20 jaar
 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij
worden ook de idnetiteiten van de uiteindelijke (Ultimate
eneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
c 
5 jaar 
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te
stellen.
b
 
20 jaar
 
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum.
a
 
20 jaar
 
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland), aankoopmakelaar
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e Funda

5.    U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens

 
Verstrekking
mogelijk aan

 
Bewaartermijn
bij NVM-
makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b
 
20 jaar
 
De reden van verhuur. a 20 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het
and te huur staat of heeft gestaan.
a
 
20 jaar
 
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens en foto's en video's van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde
websites geplaatst voor promotie van het pand.
a,c 
20 jaar 
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a
 
20 jaar
 
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te
stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde.
c

 
20 jaar

 
Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de
huurcondities.
a
 
20 jaar
 
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder, meetbureau, fotograaf
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
d Funda

6.    U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens

 
Verstrekking
mogelijk aan

 
Bewaartermijn
bij NVM-
makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals
uw telefoonnummer en e-mailadres.
c
 
20 jaar
 
Het zoekprofiel waarun u huisvestingswensen zijn
opgenomen.
geen
 
20 jaar
 
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en
huurprijs. De reden van koop.
geen
 
20 jaar
 
Uw eisen van huisvesting. c. 20 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
financieringsmogelijkheden.
geen
 
20 jaar
 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b


 
5 jaar


 
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d
 
20 jaar
 
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen
 
20 jaar
 
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 20 jaar