De makelaar vertelt

TAXEREN
 
Taxeren is en blijft een complexe zaak. Zeker sinds de regelgeving werd aangescherpt door de banken. Al die tijd is het taxatieteam van Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij een onafhankelijke en betrouwbare specialist gebleven. Joost van Hoorn van Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij vertelt: “We taxeren voor uiteenlopende partijen: woningcorporaties, alle grote banken, particulieren, bedrijven en beleggers. We taxeren alles wat geen woning is en van groot tot klein, dus winkelruimtes, bedrijfsunits, kantoren, verzorgingstehuizen, logistieke hallen, bouwgronden, scholen en zelfs parkeergarages.”
 
Van Hoorn gaat als volgt te werk bij een taxatie. “Allereerst vindt er een gesprek plaats met de opdrachtgever. Daarin wordt besproken wat de aard en het doel van de taxatie is. Tevens informeren we aan welke regelgeving en standaarden het rapport voor de cliënt moet voldoen. Als kantoor kunnen wij onder andere taxeren conform de EVS, RICS en REV standaarden.” Zowel Joost van Hoorn als collega Aad Barnhoorn zijn als Register Taxateur ingeschreven bij het NRVT, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
 
Nadat hij de opdracht heeft gekregen, bezoekt hij het object en volgt een complete opname van de feitelijke eigenschappen. Tevens raadplegen wij diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en de openbare registers, om in kaart te brengen of er bijvoorbeeld kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of bijzondere bepalingen van toepassing zijn.”
 
Vervolgens werkt hij het uit tot een rapport. “Hierbij benaderen wij het object vanuit verschillende perspectieven en hiervoor maken wij verschillende berekeningen. Dat doe je op basis van vergelijkbare objecten met dezelfde functie en kwaliteiten. Bij het opstellen van een taxatierapport, kijk je kritisch naar je eigen bevindingen en onderbouwing.”
 
“Een uitgebreide onderbouwing is een vereiste voor een taxatierapport. Tevens gebruiken we bij elke taxatie het vier ogenprincipe. Dat wil zeggen dat een tweede taxateur de inhoud kritisch bekijkt en het taxatierapport ook mee ondertekent.”
 
“Als je een rapport van nu en tien jaar geleden vergelijkt, dan is dat een wereld van verschil. Het is tegenwoordig veel complexer geworden en daar moeten wij onze diensten op aanpassen. Tevens volgen onze taxateurs jaarlijks meerdere cursussen om op de hoogte te blijven van de actualiteiten en de vakkennis op peil te houden.”
 
Van Hoorn is al tien jaar werkzaam bij Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij in de functie van taxateur en makelaar. “Dat is een goede combinatie. Je weet als makelaar waar vraag naar is. Dat marktgevoel is weer onmisbaar bij taxaties.”
 
Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u Joost van Hoorn uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op met Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring