Taxaties

Het taxeren is en blijft een complexe zaak. Er zijn namelijk vele factoren die een rol spelen bij de waardebepaling met betrekking tot onroerend goed. Het is zeker niet alleen de bouwkundige staat of huuropbrengst, maar juist ook factoren zoals bestemmingsplannen, vraag en aanbod, bereikbaarheid, indeling en (alternatieve) gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen. 

Gezien het voorgaande is ervaring en kennis van het werkgebied onontbeerlijk. Taxateurs Aad Barnhoorn en Joost van Hoorn, zijn gezamelijk ruim 30 jaar actief in de Leidse markt en de Rijn, Duin- en Bollenstreek. Vanuit dit werkgebied hebben wij een brede ervaring opgebouwd in een markt met  zeer uiteenlopende projecten. Zowel de grote als kleine projecten krijgen onze volle aandacht. Naast de reguliere taxaties zoals; winkels, kantoren, woningen, bedrijfspanden, doen wij ook taxaties van verzorgingstehuizen.

Onze rapporten zijn met zorg samengesteld en bevatten een uitgebreide omschrijving van het onroerend goed en een heldere financiële onderbouwing. Niet voor niets werken wij voor veel financiële instellingen, particulieren, bedrijven en beleggers. 

Wij waarderen eveneens regelmatig wooncomplexen, bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed voor diverse woonstichtingen c.q. woningcorporaties uit de regio. Geeft een interne taxatie volgens de 'Basisversie' u onvoldoende houvast? Door uw portefeuille volgens de 'Full-versie' te waarderen krijgt u een betrouwbare marktwaarde in verhuurde staat, welke beter aansluit op de marktsituatie. Deze taxaties voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging.

Een objectief taxatierapport is voor uiteenlopende doeleinden van essentieel belang. Een taxatie kan verstandig of vereist zijn in de navolgende situaties:
  • Financiering
  • Huurwaarde
  • Aan- en verkoop
  • WOZ
  • Balanswaardering
  • Herbouwwaarde

Door rekening te houden met het doel van het rapport, kunnen wij maximaal inspelen op uw wensen.
Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u ons uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek, klik dan hier.

Aad Barnhoorn en Joost van Hoorn zijn registermakelaar taxateur o.g en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert. Als NVM-specialisten onderscheiden wij ons op grond van kwaliteit, advies, deskundigheid, marktkennis en dienstverlening op maat. Binnen de NVM is Barnhoorn lid van de sectie NVM Business.
 

 
              
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring