Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V.

Rijnsburgersingel 59
2316 XX Leiden
Tel: 071 30 50 200
leiden@barnhoornbedrijfsmakelaardij.nl
Levendaal 83 - 85, 2311 JG Leiden, Belegging (BOG) Koopprijs € 195.000,- k.k.
Levendaal 83 - 85 in Leiden 2311 JG

Omschrijving

Levendaal 83-85 te Leiden
Beleggingsobject met karakteristiek front bestaande uit twee verhuurde bedrijfsruimten gelegen in de Leidse binnenstad aan het Levendaal. Het Levendaal vormt de verbinding tussen de Hoge Rijndijk en het centrum van Leiden. Alle binnenstedelijke faciliteiten bevinden zich dan ook op loopafstand.

Locatie
Gelegen in de binnenstad van Leiden met diverse voorzieningen op loopafstand. Met bushaltes in de directe omgeving, de toekomstige parkeergarage de “Garenmarkt” en de parkeergarage van de Hoogvliet, is de bereikbaarheid uitstekend.

Oppervlak
Ca. 115 m² winkel-/opslagruimte op de begane grond.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Leiden
Sectie: E
Nummer: 1873
Appartementsindex: A3 en A4

Het betreft hier een Rijksmonument.

Aanvaarding
In overleg.

Parkeren
Betaald parkeren in directe omgeving. Tevens bevinden zich in de buurt diverse parkeergarages, te weten; de Hoogvlietparkeergarage, de Haarlemmerstraatparkeergarage en in de toekomst ook de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt.

Vraagprijs
€ 195.000,- k.k.

Huursituatie
Totale huuropbrengst is € 12.600,- per jaar, exclusief servicekosten. Huurovereenkomsten na overleg in te zien bij Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij.

VVE
De VvE is recentelijk opgericht. Nadere informatie is na overleg in te zien bij Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij.

Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwbouw. In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper.

Ondergrondse tank(s)
Aan koper is bekend dat, gezien de ouderdom van de onroerende zaak, de kans bestaat dat een ondergrondse tank(s) aanwezig is/zijn (geweest). Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit die mogelijke aanwezigheid kan voortvloeien. Bovendien wordt iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van een ondergrondse tank uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien. Eventuele kosten van sanering dan wel aanwezigheid van vervuiling / verontreiniging zijn voor rekening en risico van koper.

As is, where is
Het object zal worden verkocht en geleverd “as is, where is”, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot (installatie) technische, bouwkundige, juridische, milieukundige (inclusief bodem, grondwater, tanks en asbest), feitelijk gebruik en/of commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de “as is, where is” koop en levering.
Overdracht Status Verkocht Koopprijs € 195.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1750 Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 115 m² Verkoopoppervlakte 55 m² Perceeloppervlakte 115 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen In units vanaf 55 m² Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Welstandsklasse B1